งานฝึกอบรม หัวข้อ การออกแบบของตกแต่งบ้านแบบ Life Style

งานฝึกอบรมงานแรกของปี 2020 กับ "หัวข้อการออกแบบของตกแต่งบ้านแบบ Life Style เรซิ่นหล่อ" โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท (ไฟเบอร์กลาส) และ MK RESIN เอ็มเค เรซิ่น ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2563
รอบต่อไปจะเป็นการอบรมในเรื่อง หัวข้ออะไร สามารถติดตามได้ที่ MK RESIN เอ็มเค เรซิ่น สมาคมไทยคอมโพสิท (ไฟเบอร์กลาส) และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

#เรื่องใยแก้วเรซิ่นไว้ใจเรา MK RESIN เอ็มเค เรซิ่น
#ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ

Visitors: 150,003